szkolenia

Regulamin szkolenia

 1. Ogranizatorem szkolenia jest firma Magic Moments Dekoracje Martyna Cieślar, ul. 1 maja 48, 43-460 Wisła, NIP 5482592503
 2. Szkolenie odbywa się pod adresem 1 maja 48 w Wiśle w studio Magic Moments Dekoracje.
 3. Zapisy prowadzone są poprzez drogę mejlową mmd.dekoracje@gmail.com
 4. Cena szkolenia 1-dniowego to 1000 zł , cena szkolenia 2-dniowego z noclegiem to 2500 zł/ osobę. Ceny promocyjne dla 2 osób ustalane są w korespondencji.
 5. Szkolenie 1-dniowe trwa 6-7h, szkolenie dwudniowe to 2 dni po 7 godzin.
 6. Na koniec każdego szkolenia wydawany jest certyfikat potwierdzający przebyte szkolenie.
 7. Uczestnik deklarujący chęć wzięcia udziału w szkoleniu zobowiązany jest do przesłania zaliczki w wysokości 50 % wartości szkolenia najpóźniej do 3 dni od daty deklaracji udziału w szkoleniu. W tytule należy wpisać swoje,, imię i nazwisko oraz datę szkolenia” BEZ SŁOWA ZALICZKA. Reszta płatności odbywa się w dniu szkolenia.
 8. Poniżej nr konta bankowego :
  95194010763238298100000000
  Magic Moments Dekoracje Martyna Cieślar
  przykładowy tytuł przelewu ” Anna Nowak szkolenie 1.01.2022″
 9. Uczestnik podczas deklaracji chęci wzięcia udziału w szkoleniu zobowiązany jest do poinformowania Organizatora czy chce otrzymać fakturę czy paragon.
 10. Szkolenie 2-dniowe obejmuje nocleg na terenie Wisły (typ hotelu lub pokoju jest częścią zmienną w zależności od dostępności). Rezerwacja noclegu odbywa się na danych osobowych Uczestnika szkolenia, które uczestnik jest zobowiązany przesłać Prowadzącemu na adres mejlowy mmd.dekoracje@gmail.com jednocześnie z zapłatą 50% wartości szkolenia.
 11. Rezygnacja z terminu szkolenia, jest możliwe tylko wtedy jeśli Uczestnik poinformuje organizatora o rezygnacji z terminu DROGĄ E-MAILOWĄ  na adres mmd.dekoracje@gmail.com z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem ( dni kalendarzowe ). W przypadku późniejszej rezygnacji z terminu szkolenia i braku informacji zaliczka nie jest zwracana.
 12. W przypadku rezygnacji ze szkolenia z zachowaniem terminu 10 dni kalendarzowych, proponowany jest Uczestnikowi inny, najbliższy wolny termin szkolenia, a zaliczka przechodzi na poczet kolejnego terminu. Organizator zastrzega sobie prawo podniesienia ceny szkolenia, jeśli cennik się zmieni ( przykład cennik z 2022 nie przechodzi na rom 2023 )
 13. Prowadzący tj Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w każdej chwili na wypadek nagłego zdarzenia losowego *( choroba, wypadek etc.). W tej sytuacji zaliczka jest zwracana do 7 dni, a Prowadzący zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia nie później niż 6 miesięcy od daty przełożonego szkolenia jeśli jego stan zdrowia na to pozwala.
 14. Organizator szkolenia zapewnia miejsce do przeprowadzenia szkolenia, niezbędne materiały, nocleg w przypadku szkolenia 2-dniowego.
 15. Program szkoleń nie uwzględnia wyżywienia ( ciepły posiłek ).
 16. Program szkoleń dopasowywany jest indywidualnie do Uczestników, jednak Organizator zastrzega sobie prawo, że mogą nie zostać poruszone wszystkie deklarowane przez Uczestnika kwestie, z uwagi na obszerność tematu ( przykład 1 dzień – bukiety balonowe, bubbles, girlanda organiczna)
 17. Program szkoleń jest indywidualnie dopasowany do potrzeb Uczestników pod warunkiem, że uzupełnili oni i przesłali formularz zgłoszeniowy na adres mmd.dekoracje@gmail.com nie później niż 14 dni kalendarzowych po opłacie zaliczki .
 18. Prowadzący zobowiązuje się do przesłania harmonogramu szkolenia Uczestnikowi maksymalnie do 10 dni od daty wpłynięcia formularza zgłoszeniowego.
 19. Podczas szkolenia nie ma możliwości kupienia od Prowadzącego nadruków personalizacji, balonów z helem, balonów etc.
 20. Uczestnik szkolenia może zabrać ze sobą balony ze szkolenia tylko wtedy jeśli są to bukiety balonowe lub girlanda balonowa. Nie są wydawane np. Balloon Boxy.
 21. Program szkolenia oraz wszystkie materiały o charakterze dydaktycznym są własnością firmy Magic Moment Dekoracje Martyna Cieślar. Udostępnianie oraz powielanie, kopiowanie oraz odsprzedaż jest niezgodna z prawem.
 22. Uczestnictwo w szkoleniu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

 

* choroba prowadzącego, choroba dziecka, wypadek, wojna.